ជីវប្រវត្តិសង្ខេប ៖

 • គោត្តនាម-នាម៖ សង ស៊ីយូ
 • ភាសាឡាតំា​ង៖ SORNG SIYOU
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ ០៥ តុលា ១៩៩១
 • ទីកន្លែងកំណើត ភូមិគំរូ ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • មានបងប្អូន៖ ៥នាក់ ជាកូនទី៥
 • ភរិយាឈ្មោះ៖ សារ៉េត ចាន្ទី
 • កូនស្រីឈ្មោះ៖ យូ មុទិតា
 • កូនប្រុសឈ្មោះ៖ សឿយ ករុណ

ប្រវត្តិការសិក្សា ៖

 • បឋមសិក្សា៖ ថ្មពួក
 • វិទ្យាល័យ៖ ថ្មពួក
 • បរិញ្ញាបត្រ៖សាកលវិទ្យាល័យ មានជ័យ
 • បរិញ្ញាបត្រ៖ STMIK IKMI CIREBON, Indonesia
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់៖ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ